[Pagină în lucru]

În volum:

Eonul Blaga. Întâiul veac.Coord. M. Borcilă, 1997
Lucian Blaga interpretat de..., Bucureşti, Editura Eminescu, 1981
Ion Bălu, Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Albatros, 1986
Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, Fundaţia Culturală Libra, 4 volume, 1995-1999
Ion Bălu, Dorli Blaga, Blaga supravegheat de Securitate, Cluj, Biblioteca Apostrof, 1999.
Corin Braga, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, Iaşi, Institutul European, 1998
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 1941 (ed. a II a, 1982)
N. Ciobanu, Însemne ale modernităţii, 1976
Ş. Cioculescu, Aspecte literare contemporane, 1972
G. G. Constandache, Dilema lui Blaga – Creaţie sau iubire, 2001
Ovid S. Crohmălniceanu, Litera¬tura română între cele două războaie mondiale, II, 1974
Ovid S. Crohmălniceanu, Litera¬tura română şi expresionismul, 1978
F. Diaconu, M. Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga, 2001
Şt. Aug. Doinaş, Lectura poeziei, 1980
V. Fanache, Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, 2003
George Gană, Opera literară a lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1976
Gh. Grigurcu, De la Mihai Eminescu la Nicolae Labiş, 1989
G. Ivaşcu, Confruntări literare, 1966
N. Manolescu, Metamorfozele poeziei, 1968
I. Mariş, Clasicizarea expresionismului românesc, 1998
D. Micu, Lirica lui Lucian Blaga, 1967
D. Micu, Literatura română în secolul XX, 2000
Dan C. Mihăilescu, Dramaturgia lui Lucian Blaga, Cluj, Editura Dacia, 1984
M. Mincu, L. Blaga, Poezii. Texte comentate, 1983
Marin Mincu, Critice I, 1969, Critice II, 1971,
S. Mioc, Modalităţi lirice interbelice, vol. I, 1995
Doina Modola, Lucian Blaga şi teatrul. Riscurile avangardei, 2003.
Cristian Moraru, Postfaţă la ed. L. Blaga, Poezii, 1986
M. Muthu, L. Blaga. Dimensiuni răsăritene, 2000
Ion Pop, Lucian Blaga - universul liric, Bucureşti, Cartea Românească, 1981
I. Pop, Lucian Blaga. Universul poetic, ed. a II‑a, 1999.
I. Pop, în Dicţionarul Scriitorilor Români (A‑C), 1995
I. Pop, Lucian Blaga în 10 poeme, 2004.
M. Scarlat, Istoria poeziei româneşti,III, 1986
E. Simion, Scriitori români de azi, II, 1976
E. Todoran, Poezia şi mitul în opera lui Lucian Blaga, 1968
Eugen Todoran, Lucian Blaga, mitul poetic, vol. I-II, Timişoara, Facla, 1981-1983
Eugen Todoran, Lucian Blaga, mitul dramatic, Timişoara, Facla, 1985
E. Todoran, Poezia şi mitul în opera lui Lucian Blaga. Teză de doctorat, 1968
Maria‑Ana Tupan, Scenarii şi limbaje poetice, 1989
M. Vasiliu, Istoria teatrului românesc, 1972
M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu (coord.), Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, 2000
*** Dicţionarul general al literaturii române, I, 2005.

Biobibliografii:

Dimitrie Vatamaniuc, Lucian Blaga, 1895-1961. Biobibliografie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977
Aurora Alucăi, Lucian Blaga, 1895-1961. Biobibliografie, Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară, 1979
Dan Grigorescu (coord.), Bibliografia esenţială a literaturii române, 2003

În periodice:

N. Ar. Acterian, în „Atelier literar”, 1976
Al. Andriescu, în „Iaşul literar”, 1, 1966
N. Balotă, în „Argeş”, 2, 1975
Nicolae Baltă, în „Contrapunct” nr. 17, 1991
I. D. Bălan, în „Luceafărul”, 4 decembrie 1965
I. Bălu, în „Viaţa românească”, 2, 1966
N. Breban, în „Contemporanul” nr. 5, 6, 7, 1991
Marin Bucur, în Argeş, 1, 1966
Mircea Cenuşă, în „Tribuna” nr. 20, 1991
Ş. Constantin, în „Revue roumaine”, 2, 1966
P. Cornea, în „Manuscriptum”, 16, nr. 1, 1985
V. Cristea, în „România literară”, 15 mai 1975
Mihai Drăgan, în „Cronica”, 1, 1966
P. Dugneanu, în „Luceafărul”, 28, nr. 29, 20 iulie 1985
G. Gană, în „Contemporanul”, 80, nr. 8 august 1985
Gabriela Gavril, în „Convorbiri literare” nr. 8, 1991
Gh. Grigurcu, în „Familia”, 2, 1966
Gh. Alexandru Iancovici, în „Orizont” nr. 20, 1991
Gavril Istrate, în „Steaua”, 1, 1966
Fl. Manolescu, în „Luceafărul” nr. 3, 1991
N. Manolescu, în „Contemporanul”, 8, 1966
N. Manolescu în „România literară”, nr. 5, 1991
Rodica Marian, în „Echinox” nr. 10-11, 1991
Pericle Martinescu, în „Secolul 20”, 7, 1967
C. Moraru, în „Familia” nr. 3, 1991
M. Muthu, în „Poesis”, nr. 3, 1991
P. Nicolau, în „Analele Universităţii Bucureşti”, „Limbă şi literatură”, 34, 1985
Ion Oarcăsu, în „Tribuna”, 52, 1965
O. Pecican, în „Steaua” nr. 2-3, 1991
O. Pecican, în „Apostrof”, nr. 12, 2004
L. Petrescu în „Tribuna”, nr. 7, 1991
Al. Piru, în „Gazeta literară”, 49, 1966
I. Pop, în „Limbă şi literatură”, vol. III, 1985
Mircea Popa, în „România literară” nr. 20, 1990
A. Rău, în „Steaua” nr. 9, 1991
I. Sârbu, în „Ateneu”, 1, 1966
Vlad Sorianu, în „Ateneu” nr. 10, 1991
O. Soviany, în „Universul cărţii” nr. 3, 1991
G. Şerban, în „Gazeta literară”, 48, 1965
I. Vlad în „Manuscriptum” nr. 2, 1975 în „Tomis”, nr. 3, 1975
M. Zaciu în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 1 2, 1989